Ryhmän ja tiimin suorituskyvyn arviointi

Suorituskykytasojen väliset erot ovat usein epäselviä. Ryhmän tai tiimin suorituskykyä ja tehokkuutta voidaan kuitenkin helposti arvioida niistä lähtökohdista, mitä ne ovat toistensa vastakohtina.  Ongelmana on miten yksilön tavoitteita ja osaamista sekä ryhmätyöskentelyntavoitteita ja mittareita voidaan hyödyntää päätöksenteossa ja suorituskyvyn johtamisessa. Miten ryhmä tai tiimi johtaa omaa suorituskykyään?

Mikä on erinomaista?

  • Erinomainen suorituskyky: Ryhmä tai tiimi ylittää odotukset ja kaikki asetetut kehitystavoitteet
  • Erittäin tehokas: Ryhmä tai tiimi täyttää sekä ylittää kaikki työlle asetetut vaatimukset ja toimii erinomaisen tehokkaasti ja tuloshakuisesti.

Mikä on heikkoa

  • Heikko suorituskyky: Ryhmälle tai tiimille asetetut tavoitteet ja odotukset eivät täyty eikä kehittymistä ilmene
  • Ei hyväksyttävä: Vain jotkin ryhmän tai tiimin  työn vaatimuselementit täyttyvät. Ryhmällä tai tiimillä on useilla osa-alueilla parannettavaa

Ryhmän tai tiimin suorituskyvyn arvioinnilla ja johtamiskäytännöillä on oma logiikkansa ja se asettaa vaatimuksia myös toimitusjohtajalle.  Ryhmä tai tiimi arvioi suorituskykyarviointiaan omassa piirissään, mutta miten toimitusjohtaja rakentaa suorituskyvyn arviointiin ja rakentavan palautteen antamiseen liittyvät käytäntönsä?

Lisää suorituskykyä