Yksilön suorituskyvyn arviointi

Suorituskykytasojen väliset erot ovat usein epäselviä. Suorituskykyä ja tehokkuutta voidaan kuitenkin helposti arvioida niistä lähtökohdista, mitä ne ovat toistensa vastakohtina.

Mikä on erinomaista?

  • Erinomainen suorituskyky: Yksilö ylittää odotukset ja kaikki asetetut kehitystavoitteet
  • Erittäin tehokas: Yksilö täyttää sekä ylittää kaikki työlle asetetut vaatimukset ja toimii erinomaisen tehokkaasti ja tuloshakuisesti.

Mikä on heikkoa?

  • Heikko suorituskyky: Yksilölle asetetut tavoitteet ja odotukset eivät täyty eikä kehittymistä ilmene.
  • Ei hyväksyttävä: Vain jotkin yksilön työn vaatimuselementit täyttyvät. Yksilöllä on useilla osa-alueilla parannettavaa.

Suorituskyvyn arvioinnilla on oma logiikkansa ja se asettaa vaatimuksia ainakin esimiehille. Siis heidän suorituskykyarviointiaan itsessään ja miten lähiesimiehen taidot riittävät suorituskyvyn arviointiin ja rakentavan palautteen antamiseen.

Lisää suorituskykyä