Muutoksen läpivienti

Parhaistakaan visioista ja strategioista ei ole hyötyä, jos ihmiset eivät niitä sisäistä ja ala niitä myös toteuttaa. Tärkeää on, että työntekijät ja johto kokevat tavoitteet yhteisiksi - ollaan samassa veneessä ja soudetaan samaan suuntaan. Tämä edellyttää yleensä ihmisten omien henkilökohtaisten tavoitteiden sitomista yrityksen yhteisiin tavoitteisiin. Jokaisella pitää olla varmuus siitä, miten yrityksen menestys tukee myös oman tulevaisuuden toteuttamista.

Onko meillä yhteinen tulevaisuus? -kysymys edellyttää usein henkilökohtaisia keskusteluja henkilöstön kanssa, mutta toisaalta siten saadaan vahva sitoutuminen muutokseen.

Igostream vie tarvittaessa muutoksen läpi vaikka ”kädestä pitäen”. Asetetaan mitattavat tavoitteet, optimoidaan ja kohdennetaan resurssit, luodaan seuranta- ja palautejärjestelmä ja toimitaan myös arkipäivässä johdon tukena.

Igostreamillä on kaikki mittaus-, coaching-, valmennus-, koulutus-, seuranta- ja palautetyökalut viedä muutosprosessi onnistuneesti läpi. Laaditaanko heti muutoksen toteutusohjelma?

»Igostream vie strategiat kentälle
»Muutosvastarinta on muutettavissa aktiiviseksi kehittämistyöksi