Myyntitoiminnan suorituskyky

Myyntitoiminta, markkinointi ja määrämuotoinen asiakashankinta ovat yrityksen ydinprosesseja samalla tavoin kuin ostotoiminta. Yrityksen kassavirrat tulevat ainoastaan hyvin hallituista ja kannattavista asiakassuhteista. Myynnin suorituskyky on yksi tärkeimmistä tehokkuuden ja kannattavan liiketoiminnan mittareista.

Liiketoimintaosaamisen kannalta merkittäviä kassavirtamuutoksia saadaan aikaiseksi ainoastaan myyntitoiminnan tehtäväkentässä ja pysyvissä asiakassuhteissa. Tällöin myynnin osaajat ovat aina erityisasemassa suorituskyvyn kentässä, kun liiketoiminnan kasvua ja erityisesti kannattavia asiakassuhteita ollaan hakemassa.

Tehokaskin liiketoimintastrategia peilaa ja palaa aina takaisin myyntitoiminnan suorituskykyyn. Myynnin suorituskykyyn vaikuttavat systemaattisuus ja määrämuotoinen toimintatapa sekä parhaat tiedot markkinoista ja asiakkaista

» Muokkaamme myyntitoimintanne menestykseksi.