Ostotoiminnan suorityskyky

Osto- ja hankintatoiminnan suorituskyvyn tehostaminen aloitetaan nykytilan kartoituksella. Tutkitaan yrityksen ostoprosessi, pyritään selvittämään sen tehokkuus ja todelliset kustannukset. On tärkeää selvittää eri toimittajien kilpailuttaminen ja tuotteiden arviointi.

Ostoprosessin tehokkuuteen vaikuttaa ostajan kyky arvioida toimittajan resurssit toimittaa tarvittava materiaali sekä luonnollisesti ostosopimuksen ehdot. Sopimuksissa tulisi pyrkiä selkeyteen ja yksiselitteisyyteen. Reagoidaanko toimitus -tai/ja laskutusvirheisiin? Toimitaanko yrityksessä siten kuin pitäisi, vai maksetaanko esimerkiksi laskut liian aikaisin tai liian myöhään, välittämättä kustannuksista. Meneekö aikaa turhiin selvityksiin?

Toimiiko osto- ja hankintatoiminnan henkilöstö luotettavasti? Mieti millainen tulosparannus saadaan yrityksessäsi 5 %-yksikön ostotoiminnan tai hankintatoiminnan säästöillä; 2 milj. ostoissa säästö on 100.000 euroa. Parhaassa tapauksessa vastaavan tuloksen saavuttaminen edellyttää myynnin kasvua lähes puolella.

Vanha koettu sääntö on, että 1 %-yksikön säästö ostotoiminnassa tai hankinnassa on sama kuin 10 %:n parannus myyntikatteessa. Kumpi on helpompi saavuttaa?