Tilaus–Toimitus -prosessin suorituskyky

Tilaus-toimitus prosessien suorituskyvyn merkitys liiketoiminnan sujuvuudelle ja tuottavuudelle on toiminnan perusolemusta. Hankintatoimi, alihankinta, ostotoiminta, myyntitoiminta, tuotteiden/palvelujen jakelu ja asiakashallinta ovat päätoimintoja, kuten myös verkostojen toimivuus ja suorituskyky.

Tilaus-toimitus –prosessissa työntekijän, tiimin ja koko organisaation saumaton yhteistyö turvaavat toiminnan sujuvuuden ja tuottavuuden. Silloin tärkeitä sisäisiä ja ulkoisia toiminnallisia elementtejä ovat:

  • Toimintastrategia
  • Yksilön ja tiimin strategia
  • Tuote- ja palvelustrategia
  • Prosessien sujuvuus
  • Kyvykkyyksien hyödyntäminen
  • Verkostojen tuottavuus
  • Sidosryhmien tyytyväisyys ja kontribuutio

Selvitä tarkasti tai anna meidän selvittää kuinka tilaus-toimitus –prosessit toimivat ja samalla tunnistetaan ja selvitetään tekijät, jotka vaikuttavat prosessien tuotteiden ja palveluiden laatuun, sujuvuuteen ja tuottavuuteen. Määritetään mittarit, joiden avulla kontrolloidaan ja koordinoidaan ”prosesseja” riittävän yksityiskohtaisella tasolla, jotta poikkeamiin voidaan reagoida heti.

» Prosessien suorituskyky ja hyvä taloudellinen tulos eivät ole sattumaa.