Toiminnanohjausjärjestelmä

Toiminnanohjausjärjestelmä, jota kutsutaan ERPiksi (Enterprise Resource Planning) eli toiminnanohjausjärjestelmä on yrityksen tietojärjestelmä, joka integroi eri toimintoja, esim. myyntiä, asiakkuuksia, tuotantoa, jakelua, varastonhallintaa, laskutusta ja kirjanpitoa.

ERPillä pyritään parantamaan yrityksen tehokkuutta niin toiminnallisesti kuin integroimalla samaan järjestelmään eri osastoja palvelevia osioita. Tiedot tallennetaan samaan tietokantaan, jolloin reaaliaikaisen tietojen jako eri toimintojen välillä on helppoa. ERP mahdollistaa reaaliaikaisen tiedonsiirron myös saman arvoketjun eri yritysten välillä. Reaaliaikaisen tiedonsiirron avulla pyritään vähentämään päällekkäistä työtä ja nopeuttamaan asioiden käsittelyä ja päätöksen tekoa. Päätöksenteko nopeutuu kun päätöksentekijöillä on helposti käytössään ajankohtaista tietoa.

Nykyajan yrityksissä on kaikilla käytössään jokin järjestelmä liiketoiminnan ohjaukseen. ERP onkin syntynyt korvaamaan manuaalista kirjanpitoa ja toimintoja ja siten nopeuttamaan jokapäiväistä työskentelyä. Tietojärjestelmien kehityksen myötä on selvää, että myös yritysten kaikki toiminnot linkittyvät johonkin tietojärjestelmään.

ERPpiä hankittaessa on tärkeää huomioida yrityksen tarpeet ja koko, jotta järjestelmästä saadaan täysi hyöty.