Sisäinen viestintä

Jos yrityksen henkilöstöltä kysytään työelämän ongelmakohtia, yleisin vastaus on se, että tieto ei täällä kulje. Kaikki muut tietävät enemmän ja miksi juuri minä olen aina uutispimennossa. Vaikka tarkempi selvitys sitten osoittaakin, että ei olekaan mitään salaista tietoa, ei epäilys jätä rauhaan. Tunne on totta.

Jos työpaikalla viisi henkilöä etsii tietoa, jota uskoo jossakin muualla olevan, vaikkapa kymmenen minuuttia päivässä, kertyy tähän käytettyjä työtunteja vuodessa jo yli kuukauden verran. Voisiko kuukauden tunnit käyttää johonkin kehittävään?

Miten varmistetaan, että koko henkilöstö on sisäistänyt yrityksen arvot, vision ja
strategian? Miten taataan, että jokainen työntekijä viestii ja toimii osana laajempaa kokonaisuutta.  Sisäinen viestintä on yrityksen johdon tärkeimpiä tehtäviä.

Igostreamilla on työkalut tutkia ja selvittää mitä mieltä ihmiset ovat sisäisestä tiedotuksesta ja miten ongelmakohtiin voidaan puuttua ja miten kehittää sisäistä tiedotusta yrityksen menetystekijänä.

»Oikea tieto ei lisää tuskaa
»Tietävät ihmiset tekevät enemmän