Ulkoinen viestintä

Kuinka kiinnostava yritys on markkinoilla? Miten yritys erottuu markkinoilla
kilpailijoistaan? Miten voi vaikuttaa mielikuvaan yrityksestä?

Ulkoisen viestinnän tehtävänä on tukea myyntiä ja markkinointia sekä luoda kysyntää yrityksen tuotteille ja palveluille. Ulkoisen viestinnän keinoja ja tapoja on lukuisia ja uusia tulee jatkuvasti. Viestinnän kokonaisuudesta ja sen eri osa-alueiden käyttökelpoisuudesta voi olla vaikeaa pysyä selvillä.

Igostreamilla on ajanhermolla oleva asiantuntemus sopivan ulkoisen viestinnän kokonaisuuden suunnittelemiseksi ja toteuttamiseksi. Näin voidaan lisäksi pienentää kuluja ja tehostaa toimintaa, koska yritykselle jää enemmän aikaa oman ydintoimintansa kehittämiseen. Miksi et kokeilisi uutta, tehokasta ulkoisen viestinnän mallia?

 

»Kun puu kaatuu hiljaisessa metsässä, on siitä joskus hyvä olla selvillä
»Sisäinen ja ulkoinen viestintä on järkevää suunnitella kokonaisuutena