Suorituskyvyn mittaaminen

Suorituskyvyn mittaaminen on vaativaa toimintaa. Jokainen yritys on määritellyt erilaisia kriteerejä hyville mittareille ja mittaristoille. IgoStream painottaa muutamia tärkeitä mittareita, joilla suorituskyky kohenee ja suorituskyvyn kohentumista voidaan seurata ja ohjata yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla.

Igostreamin kokemuksen perustella yrityksissä on liikaa itse kehitettyjä ”puuhastelumittareita.” Hyviähän ne ovat ja niistä on vaikea luopua, vaikka osa niistä on aikansa lapsia.

Mittareiden on oltava vahvasti yhteydessä
kriittisiin suorituskyvyn menestystekijöihin

Jokaista suorituskykyyn vaikuttavaa menestystekijää pitää mitata vähintään yhdellä mittarilla. Mittareiden on ohjattava oikeanlaiseen käyttäytymiseen yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla. Mittareiden on oltava yksiselitteisiä ja niiden on ohjattava oikeanlaiseen johtamistapaan. Mittareiden on oltava vaikuttavia, jotta ne ohjaavat toimintaa parempaan suorituskykyyn. Mittareiden eri näkökulmat ovat yhteydessä toisiinsa ja ne ovat helposti ymmärrettäviä. Mittarin käyttäjän on tiedettävä miten mittari vaikuttaa yksilö-, ryhmä- ja organisaatiotasolla suorituskykyyn ja tietenkin mittarin arvoon.

Mittari on yksinkertainen ja suorituskykyä ohjaava
ja se on helppo ottaa käyttöön