Tervehdyttäminen

Tervehdyttäminen on toteutettava silloin, kun asiat yrityksessä ovat kaikin puolin vinossa.

 • Yritys on pahasti ylivelkainen
 • Omat pääomat on syöty
 • On olemassa ilmeinen konkurssiuhka
 • Yrityksen toiminta on päättymässä ilman terveyttämistoimenpiteitä

Mitä tehdään?

 • Karsitaan rönsyt
 • Palvelutuotevalikoima
 • Myydään tarpeeton omaisuus
 • Katsotaan kuka osaa ja kuka ei
 • Aloitetaan yt-neuvottelut
 • Pelastetaan yritys tuhoutumasta

Miten toteutetaan?

 • Analysoidaan liiketoiminta ja sen osa-alueet
 • Jaetaan liiketoiminta kannattaviin ja kannattamattomiin osa-alueisiin
 • Kootaan parhaat osa-alueet ja keskitytään niihin
 • Keskitytään ydinliiketoimintojen kehittämiseen
 • Myydään tai muulla tavoin luovutaan ydinliiketoiminnan ulkopuolisista liiketoiminnoista